Nederlands lang.yml

Punishment Nederlands lang.yml as of v2.0.

# Translated by Doktorwhoe
incorrect-command-usage: '&cIncorrect command gebruik. Gebruik: %usage%'
no-permissions: '&cJe hebt geen permissie om dat te gebruiken.'
player-online-false: '&c%target% is niet online.'
player-exists-false: '&c%target% bestaat niet.'
ban-sender: '&b%target% &7is gebanned.'
ban-target: '&cJe bent gebanned van de server door %sender% voor %time%. Je ban wil verlopen in: %date%. Reden: %message%'
ban-unban-sender: '&b%target% &7is geunbanned.'
ban-active-true: '&c%target% is al gebanned.'
ban-active-false: '&c%target% is niet gebanned.'
ban-history-false: '&c%target% heeft geen ban geschiedenis.'
ban-immune: '&b%target% &7kan niet gebanned worden.'
ban-self: '&cJe kan jezelf niet bannen.'
ban-connect: '&cJe bent gebanned van de server door %sender% voor %time%. Je ban wil verlopen in: %date%. Reden: %message%'
ban-info-head: '&b%target% &7is gebanned door &b%sender% &7op &b%date%'
ban-info-active: ' &bActief: &7%active%'
ban-info-length: ' &bLengte: &7%length%'
ban-info-reason: ' &bRedon: &7%reason%'
ban-info-expires: ' &bVerloopt: &7%expires%'
freeze-sender: '&b%target% &7is bevroren.'
freeze-target: '&cJe bent bevroren door %sender% voor %time%.'
freeze-unfreeze-sender: '&b%target% &7is ontdooit.'
freeze-unfreeze-target: '&7Je bent ontdooit door &b%sender%.'
freeze-unfreeze-auto: '&7Je bent ontdooit.'
freeze-true: '&c%target% is al bevroren.'
freeze-false: '&c%target% is niet bevroren.'
freeze-immune: '&c%target% kan niet bevroren worden.'
freeze-self: '&cJe kan jezelf niet bevriezen.'
freeze-action-break: '&cJe kan geen blokken breken als je bevroren bent.'
freeze-action-place: '&cJe kan geen blokken plaatsen als je bevroren bent.'
freeze-action-interact: '&cJe kan dat niet doen/gebruiken als je bevroren bent.'
freeze-action-command: '&cJe kan geen commands uitvoeren als je bevroren bent.'
jail-sender: '&b%target% &7is in de gevangenis gezet.'
jail-target: '&cJe bent in de gevangenis gezet door %sender% voor %time%.'
jail-unjail-sender: '&b%target% &7is bevrijd.'
jail-unjail-target: '&7Je bent bevrijd door &b%sender%.'
jail-unjail-auto: '&7Je bent bevrijd.'
jail-true: '&c%target% is al in de gevangenis.'
jail-false: '&c%target% is niet in de gevangenis.'
jail-set: '&7Nieuwe gevangenis locatie: &b%jail%'
jail-del: '&7Gevangenis locatie weggehaald: &b%jail%'
jail-exists-true: '&cEen gevangenis met de naam ''%jail%'' bestaat al.'
jail-exists-false: '&cEen gevangenis met de naam ''%jail%'' bestaat nog niet.'
jail-immune: '&c%target% kan niet worden opgesloten.'
jail-self: '&cJe kan jezelf niet opsluiten.'
jail-action-break: '&cJe kan geen blokken breken terwijl je in de gevangenis zit.'
jail-action-place: '&cJe kan geen blokken plaatsen terwijl je in de gevangenis zit.'
jail-action-interact: '&cJe kan dat niet gebruiken terwijl je in de gevangenis zit.'
jail-action-command: '&cJe kan geen commands gebruiken terwijl je in de gevangenis zit.'
kick-sender: '&b%target% &7is gekickt.'
kick-target: '&cJe bent van de server gekikt door %sender%. Reden: %message%'
kick-immune: '&c%target% kan niet gekikt worden.'
kick-self: '&cJe kan jezelf niet kicken.'
muted-sender: '&b%target% &7is gemute.'
muted-target: '&cJe bent gemute door %sender% voor %time%.'
mute-unmute-sender: '&b%target% &7is geunmute.'
mute-unmute-target: '&7Je bent geunmute door &b%sender%.'
mute-unmute-auto: '&7Je bent gemute.'
mute-true: '&c%target% is al gemute.'
mute-false: '&c%target% is niet gemute.'
mute-immune: '&c%target% kan niet gemute worden.'
mute-self: '&cJe kan jezelf niet muten.'
mute-action-speak: '&cJe kan niet spreken terwijl je gemute bent.'
note-add: '&7Notitie toegevoegd voor &b%target%.'
note-delete: '&7Notitie weggehaald voor &b%target%.'
note-view: '&7Notities bekijken voor &b%target%:'
note-list: '&b%number%. &7%note%'
note-exists-false: '&cDe notitie voor %target% die je probeert te verwijderen bestaat niet.'
ticket-create: '&bTicket gemaakt. &7Wacht voor een reactie.'
ticket-queue: '&bWachtrij positie: &7%number%'
ticket-notify: '&b%target% &7heeft een ticket gemaakt: &b%ticket%'
ticket-claim-sender: '&7Claimde &b%target%''s &7ticket: &b%ticket%'
ticket-claim-target: '&7Je ticket is geclaimd door %sender%, even geduld.'
ticket-delete: '&7&b%target% &7zijn &7ticket is verwijderd'
ticket-list-amount: '&7Er zijn &b%number% &7actieve tickets.'
ticket-list: '&b%number%. %target%: %ticket%'
ticket-list-null: '&cEr zijn geen tickets om te laten zien.'
ticket-view: '&b%target%''s &7zijn ticket: &b%ticket%'
ticket-claimed-true: '&c%target%''s ticket is al geclaimed.'
ticket-exists-true: '&cJe hebt al een ticket ingeleverd, geduld aub.'
ticket-exists-false: '&c%target% heeft geen ticket.'
warn-sender: '&b%target% &7is gewaarschuwd.'
warn-target: '&cJe bent gewaarschuwd door %sender%: %message%'
warn-immune: '&c%target% kan niet gewaarschuwd worden.'
warn-self: '&cJe kan jezelf niet waarschuwen.'