• portals.png
 • 01 - Create a new menu
 • 02 - Menu Created
 • 03 - Edit the Menu
 • 04 - List all menus
 • 05 - Delete a menu
 • 06 - Add text to a Menu Item
 • 07 - Add a Command to a Menu Item
 • 08 - Add Item to Menu
 • 09 - Use a Menu
 • 10 - Activate a Menu Item
 • 11 - Replace Lines on Item
 • 12 - Hiding the Script