Pastes

Norwegian Jail Translation

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
MessageJailReason: §cDu har blitt fengslet! Grunn <Reason>
JailPayPaidReleased: Du har nettopp betalt <Amount> og reddet deg fra fengsels straff!
BlockDestroyedNoPenalty: §cIkke ødelegg fengselet!
PlayerNotJailed: Den spilleren er ikke fengslet!
ForbiddenTransfer: §9Du har blitt overført til et annet fengsel!
ForbiddenCommandNoPenalty: §cIkke prøv å rømme med kommandoer!
PreventedInteractionPenalty: Ikke gjør det i fengselet! Du har nettopp fått ytterligere 2 minutter i fengsel!
JailPayPaidReleasedHim: Du har nettopp betalt <Amount> og reddet <Prisoner> fra fengsel!
JailPayLoweredTime: Du har nettopp betalt <Amount> og senket din straff til <NewTime> minutter!
PreventedInteractionNoPenalty: Ikke gjør det i fengselet!
JailPayNotEnoughMoney: Du har ikke så mye penger!
TimeMinutes: <Time> minutter
ForbiddenCommandPenalty: §cIkke prøv å rømme med kommandoer! Du har nettopp fått ytterligere 1 minutter i fengsel! MessageEscapeNoPenalty: §cIkke prøv å rømme ut av fengsel!
MessageBlockPlacedNoPenalty: §cIkke plasser blokker inne fengselet!
MessageJail: §cDu har blitt fengslet!
JailPayNotEnoughMoneySelected: Det vil ikke være nok for straffen din!
JailPayCost: 1 minutt av straffen din vil koste deg <MinutePrice>. Det betyr at kostnaden for å slippe deg ut av fengsel er <WholePrice>.
MessageJailPayAmountForever: For å komme ut av dette rotet, må du betale <Amount>.
BlockDestroyedPenalty: §cIkke ødelegg fengselet! Du har nettopp fått ytterligere 3 minutter i fengsel!
MessageMuted: Stop chatting and quietly wait for the end of your sentence!
MessageUnJail: §2Du har blitt løslatt! Vennligst respekter server regler.
MessageBlockPlacedPenalty: §cIkke plasser blokker inne i fengselet! Du har nettopp fått ytterligere 2 minutter i fengsel!
JailPayLoweredTimeHim: Du har nettopp betalt <Amount> og senket <Prisoner>'s dom til <NewTime> minutter!
JailStatusReason: Du er fengslet for <TimeS> av <Jailer> grunn <Reason>
MessageAFKKick: Ikke vær AFK i fengselet!
JailStatus: Du er fengslet for <TimeS> av <Jailer>
MessageEscapePenalty: §cIkke prøv å rømme ut av fengsel! Du har nettopp fått ytterligere 3 minutter i fengsel!!
Translation By TheMaa.

Facts

Date posted
Oct 13, 2011
Language
YAML